Yasuichiro Yamamoto

DETECTIVE CONAN MOVIE 14 (2010) HD THUYẾT MINH THE LOST SHIP IN THE SKY

DETECTIVE CONAN MOVIE 14 (2010) HD THUYẾT MINH THE LOST SHIP IN THE SKY Sở Cảnh Sát nhận được thông tin về một vụ nổ ở Viện vi sinh học Tokyo ...
DETECTIVE CONAN MOVIE 13 (2009) HD THUYẾT MINH THE RAVEN CHASER
7.1
HD THUYẾT MINH

DETECTIVE CONAN MOVIE 13 (2009) HD THUYẾT MINH THE RAVEN CHASER

DETECTIVE CONAN MOVIE 13 (2009) HD THUYẾT MINH THE RAVEN CHASER Một thành viên của tổ chức Áo đen, Irish trà trộn vào cảnh sát Tokyo để tìm chiếc ...
DETECTIVE CONAN MOVIE 12 (2008) HD THUYẾT MINH FULL SCORE OF FEAR
6.8
HD THUYẾT MINH

DETECTIVE CONAN MOVIE 12 (2008) HD THUYẾT MINH FULL SCORE OF FEAR

DETECTIVE CONAN MOVIE 12 (2008) HD THUYẾT MINH FULL SCORE OF FEAR Conan và mọi người được mời đến tham gia buổi biểu diễn đầu tiên của nhà hát ...
DETECTIVE CONAN MOVIE 11 (2007) HD THUYẾT MINH JOLLY ROGERIN THE DEEP AZURE
6.4
HD THUYẾT MINH

DETECTIVE CONAN MOVIE 11 (2007) HD THUYẾT MINH JOLLY ROGERIN THE DEEP AZURE

DETECTIVE CONAN MOVIE 11 (2007) HD THUYẾT MINH JOLLY ROGERIN THE DEEP AZURE Lần này, Conan lại gặp phải một vụ án rắc rối. Và vụ án này bắt nguồn ...
DETECTIVE CONAN MOVIE 10 (2006) HD THUYẾT MINH THE PRIVATE EYES REQUIEM
7.2
HD THUYẾT MINH

DETECTIVE CONAN MOVIE 10 (2006) HD THUYẾT MINH THE PRIVATE EYES REQUIEM

DETECTIVE CONAN MOVIE 10 (2006) HD THUYẾT MINH THE PRIVATE EYES REQUIEM Một người đàn ông bí ẩn mời thám tử Mori Kogoro đến Yokohama. Ran, Conan ...
DETECTIVE CONAN MOVIE 9 (2005) HD THUYẾT MINH STRATEGY ABOVE THE DEPTHS
7.1
HD THUYẾT MINH

DETECTIVE CONAN MOVIE 9 (2005) HD THUYẾT MINH STRATEGY ABOVE THE DEPTHS

DETECTIVE CONAN MOVIE 9 (2005) HD THUYẾT MINH STRATEGY ABOVE THE DEPTHS Âm Mưu Trên Biển trong phần này, Conan lại có một vụ án mới. Nhưng vụ án ...
DETECTIVE CONAN MOVIE 8 (2004) HD THUYẾT MINH MAGICIAN OF THE SILVER SKY
7.1
HD THUYẾT MINH

DETECTIVE CONAN MOVIE 8 (2004) HD THUYẾT MINH MAGICIAN OF THE SILVER SKY

DETECTIVE CONAN MOVIE 8 (2004) HD THUYẾT MINH MAGICIAN OF THE SILVER SKY Trong lần phá án này, nhiệm vụ của Conan là bảo vệ “Viên Đá Định Mệnh” ...
Tắt