Steven S. DeKnight

PACIFIC RIM (2018) ĐẠI CHIẾN THÁI BÌNH DƯƠNG HD THUYẾT MINH – TRỖI DẬY

PACIFIC RIM (2018) ĐẠI CHIẾN THÁI BÌNH DƯƠNG HD THUYẾT MINH – TRỖI DẬY Lấy bối cảnh 10 năm sau những sự kiện đã diễn ra ở phần 1, Jake ...
Tắt