Michael Bay

ROBOT ĐẠI CHIẾN 5 (2017) HD THUYẾT MINH – TRANSFORMERS KỴ SĨ CUỐI CÙNG

ROBOT ĐẠI CHIẾN 5 (2017) HD THUYẾT MINH – TRANSFORMERS KỴ SĨ CUỐI CÙNG Tiếp nối hành trình phần 4 – Cade Yeager, cùng với con gái và ...
ROBOT ĐẠI CHIẾN 4 (2014) HD THUYẾT MINH – TRANSFORMERS KỶ NGUYÊN HỦY DIỆT
5.7
HD THUYẾT MINH

ROBOT ĐẠI CHIẾN 4 (2014) HD THUYẾT MINH – TRANSFORMERS KỶ NGUYÊN HỦY DIỆT

ROBOT ĐẠI CHIẾN 4 (2014) HD THUYẾT MINH – TRANSFORMERS KỶ NGUYÊN HỦY DIỆT Được bắt đầu sau 4 năm về trận chiến ở Los Angeles trong phần ...
ROBOT ĐẠI CHIẾN 3 (2011) HD THUYẾT MINH – TRANSFORMERS VÙNG TỐI CỦA MẶT TRĂNG
6.3
HD THUYẾT MINH

ROBOT ĐẠI CHIẾN 3 (2011) HD THUYẾT MINH – TRANSFORMERS VÙNG TỐI CỦA MẶT TRĂNG

ROBOT ĐẠI CHIẾN 3 (2011) HD THUYẾT MINH – TRANSFORMERS VÙNG TỐI CỦA MẶT TRĂNG Bối cảnh phim diễn ra ở Trái đất với nội dung ngoài yếu tố ...
ROBOT ĐẠI CHIẾN 2 (2009) HD THUYẾT MINH – TRANSFORMERS BẠI BINH PHỤC HẬN
6.0
HD THUYẾT MINH

ROBOT ĐẠI CHIẾN 2 (2009) HD THUYẾT MINH – TRANSFORMERS BẠI BINH PHỤC HẬN

ROBOT ĐẠI CHIẾN 2 (2009) HD THUYẾT MINH – TRANSFORMERS BẠI BINH PHỤC HẬN Đã hai năm kể từ khi Sam Witwicky (Shia LaBeouf) và đội quân ...
Tắt